ponovo POKRENIMO KOMORU 
nastavimo gdje smo stali 2018.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.